Teploměr

Důležitost teploměru v procesu destilace kvasu, je nutné posuzovat dle konstrukce samotné destilační aparatury.

Kolona bez deflegmátoru

Je-li aparatura bez deflegmátoru je použití teploměru spíše informativní. Body dělení předkap-jádro a jádro-dokap nejsou skokové, tok jímaného destilátu je plynulý, pouze procentuální zastoupení jednotlivých složek se postupně mění. Hodnoty teplot nelze brát jako závazné a pro určení přechodu předkap-jádro a jádro-dokap je nutná kvalitní senzonická zkouška. Při destilaci bez deflegmátoru se vychází z předpokladu, že předkap je natolik chuťově a čichově poznamenán snadno těkajícími látkami (acetaldehyd, aceton apod.) že jej lze snadno rozpoznat. Protože destilace neni schopná směsy přesně dělit, je předek ještě silně zastoupen i v počátku jádra. Stejný problém nastává i u konce destilace s dokapem. To s sebou samozřejmě přináší ztráty na výnosech.


Kolona s deflegmátorem

Při destilaci s deflegmátorem je situace zcela jiná. Na obrázku je naznačena změna teploty par vycházející za deflegmátorem v závislosti na čase. Teplotních skoků může být samozřejmě více, záleží na složení kvasu a průběhu destilace. Barevně jsou vyznačeny úseky, které v konečném důsledku odpovídají částem jímaného destilátu (ne jeho množství). Některé z vln patří do předku, některé do jádra, některé do dokapu. Protože zejména v okolí přechodu předkap-jádro jsou některé z vln čichem a chutí již poměrně špatně rozpoznatelné, nelze o nich senzonicky rozhodnout. V tomto případě považujeme za nadmíru rozumné, umístit do výstupu deflegmátoru přesný teploměr a rozhodnout o jímání destilátu na základě fyzikálních vlastností (bodu varu).

Protože teploty varu jednotlivých složek kvasu jsou poměrně blízké, měla by být přesnost teploměru přiměřená tomuto účelu. Provedení teploměru neni podstatné, je-li zajištěna jeho pravidelná kalibrace. Zejména u bimetalových teploměrů kolísá přesnost s dobou používání. Ačkoliv je dnes trh nasycen elektronickými a poměrně přesnými teploměry (např. vpichové teploměry), velice slušných výsledku lze dosáhnout i s teploměrem rtuťovým nebo lihovým. U nich je významná cenová dostupnost i při přesnostech 0,5 °C a stačí prvotní kalibrace, jejich metrologické vlastnosti se totiž po celou dobu životnosti téměř nemění. U elektronicých teploměrů je za všech okolností zajištěna bezchybnost odečtu, přesnost 0,5 °C splňují též, bohužel je třeba je pravidelně kalibrovat.
Teploměr se montuje do slabostěnné jímky mezi chladič 1 (vytvářející reflux pro deflegmátor) a chladič 2, v němž kondenzuje samotný destilát.
S pozdravem.
Deslik


Zkušenosti destilatérů...

52 komentářů:

Anonymní řekl(a)...

Rozhodl jsem se pro kolonu s deflegmátorem, nad nímž bude vodní chladič (v části deflegmátor je zobrazen jako poslední). Teploměr mám umístit kam, do horní části deflegmátoru, nebo do výstupu z vodního chladiče? Mám totiž pocit, že když teploměr umístím do deflegmátoru, bude ho ochlazovat reflux a měření nebude přesné. Děkuji za odpověď

Deslik řekl(a)...

Dobrý den,
mimotechnická pomůcka říká: "Měříme teplotu toho, co budeme pít". Pokud máte jen jeden chladič (část destilátu vracíte jako reflux) umístěte teploměr před vstupem do chladiče. Na výstupu z chladiče by byl zbytečný, žádné páry tam již nejsou a v deflegmátoru by bylo měření skutečně ovlivněno vracejícím se refluxem. Teploměr vždy v parách.
Mnoho zdaru.

Anonymní řekl(a)...

Nebude tam jen jeden chladič, budou tam dva, jeden výkonově slabší (č.1), ten bude nad deflegmátorem a pak bude následovat další chladič (č.2 stočená asi 6 m dlouhá roura s vodním chlazením). Tak pokud jsem správně pochopil teploměr bude nad chladičem č.1 dá se ríci v nejvyšším bodě kolony.Děkuji za odpověď

Deslik řekl(a)...

Dobrý den,
ano teploměr bude za CH1, nejspíš v nejvyšším místě kolony nebo jinak řečeno, mezi CH1 a CH2. Nejběžnější umístění je v koleně za CH1, ideálně proti směru proudění, což bývá obvykle v ose CH1 a deflegmátoru. Snad jsme se v tom nezamotali. :-)
Add CH2... 6 metrů dlouhá stočená trubka, to je slušný chladič. :-) To asi taky bude slušný výkon, dimenzován pro velký průtok. Běžně to bývá kolem metru dlouhá Cu trubka, nestočená (kvůli lepšímu čištění). Vaše verze je samozřejmě v pořádku, jistota je jistota. Ztráty nedostatečnou kondezací par, jsou zbytečné.
Mnoho zdaru.

Anonymní řekl(a)...

Digitální teploměry do ceny cca 500Kč jsou značně nepřesné pro účely přesného měření etanol. par vstupujích do chladiče atd.Zrovna v úvodu tohoto bloku nafocený čínský levný kuchynský zápichový teploměr je toho dokladem.Ale i další a další.I digi teploměry nad 500Kč mají uvedenou přesnost nad 80C +/- až 1C...
Já nakonec měřím starým rtutovým a velmi přesným teploměrem

Deslik řekl(a)...

Dobrý den,
jako pracovník AMS Vás ubezpečuji, že nepřesnost digitálních vpichových teploměrů neni tak dramatická, jak píšete. Např. vpichový teploměr TFA 30.1018 je sice trochu dražší (kolem 800,- Kč) a přesnost uvedená výrobcem je +-0,8 °C v rozsahu 0 - 100 °C, ale běžně dosahovaná přesnost je +-0,3 °C. Prošlo mi jich rukama již stovky...
Jednoznačně ale souhlasím s Vaším tvrzením, že přesný a z hlediska metrologické stálosti i nejlepší, je rtuťový teploměr. Např na stránkách www.vitrum.cz lze vybrat velmi pěkné kousky (dělení stupnice 0,1 °C i lepší), cena velmi podobná. Nevýhodou je špatná odečítatelnost a křehkost. :-)
Mnoho zdaru.

Anonymní řekl(a)...

Dobrý den, možna je to hloupá otazka, ale každá dobrá rada se počítá. Prosím, jaký mnejvhodnějším způsobem je uchycení skleněného Hg teploměru na trubku kolony.
Děkuji

Deslik řekl(a)...

Dobrý den,
v místě měření zavařte (zaletujte) tenkostěnnou jímku (proti směru proudění par, směrem do osy komponentu), do které teploměr zasuňte. Hloubka jímky závisí na druhu teploměru, některý je pro měření při plnném ponoru, některý jen při ponoru stonku. Tato informace je většinou uvedena na teploměru.
Mnoho zdaru.

Anonymní řekl(a)...

Velmi doporučuji tento digi přesný a hlavně kalibrovatelný teploměr Vpichovací teploměr Voltcraft DET3R.Kalibrace v ledové vodě 0C a přesnost měření do +/- 0,5C!!!
Dále velmi užitečná funkce nepřetržitého měření,nebot většina teploměrů má vypínací automatiku po 10-20min!
A také užitečné elketro krytí IPx7,zateklá voda teploměr nezničí.
Teploměr jsem zkalibroval a porovnal z Hg lab. teploměrem při 100C a pokojové teplotě a přesnost vysoká a dle dokumentace.

Anonymní řekl(a)...

dobrý den mám kolonu obsahující reakční člen a deflegmátor jaký teploměr by jste mi doporučil?? rád investuji do něčeho kvalitnějšího ale aby to zas stálo zato mockrát vám děkuji váš blog mi moc pomáhá.

Anonymní řekl(a)...

V úvodu je psáno, že pokud je soustava bez deflegmátoru, je použití teploměru pouze "orientační a bezpředmětný".Dovolím si trošku zapochybovat, neboť jsem umístil elektronický teploměr do bodu před chladičem(spojovací trubka stoupá) a spojil ho s regulátorem tak, že jsem schopen teplotu v tomto bodě udržet s odchylkou +-0.5 stupně Celsia i když má soustava celkem velké dopravní zpoždění. Kotel je dvouplášť, ohřívá se voda a teplota vody a par vstupující do chladiče se liší v ustáleném stavu jen asi o 5-7 stupňů. Čím více se odebere destilátu, tím více klesá při stále stejné teplotě par příkon, který se musí dodávat do kotle až na hodnotu asi 5ti procent možného příkonu, dodávám, že kotel je izolovaný.

Deslik řekl(a)...

Dobrý den,
to od Vás neni zcela fér, každý mluvíme o jiném úhlu pohledu. :-)
Pokud používáte teploměr k řízení regulace, pak samozřejmě má své opodstatnění. Naměřená hodnota však neni podstatná pro hodnocení kvality výstupu resp. pro rozhodnutí o jímání. Je to skutečně jen orientační informace o stavu v kotli a pro výsledek je bezpředmětná.
Dokážete si představit, jak by to dopadlo, kdybychom napsali opak, kdybychom dokonce uvedli nějakou konkrétní hodnotu od kdy pít a od kdy již nepít ? Víte kolik je mezi lidma různých strojů, pro které platí trochu odlišné parametry provozu :-)
Ne, ne, ne .... teploměr je orientační a o výsledku musí rozhodnout degustace. :-)))
Mnoho zdaru.

Deslik řekl(a)...

Dobrý den,
k výběru teploměru:
Pokud máte dobrý zrak a nevadí Vám jistá křehkost, je nejvhodnější skleněný rtuťový teploměr. Odečítatelnost 0,1 °C je velmi blízká přesnosti a tato hodnota je po celou dobu života teploměru zaručena. Netřeba kalibrovat.
Pokud nesplňujete uvedená kritéria je pro Vás další volbou digitální vpichový teploměr. Přesnost je nižší, nutno měnit baterie, nutno kalibrovat.
Rozhodně se vyvarujte bimetalovému teploměru, který je spíše orientační měřidlo.
Mnoho zdaru.

Anonymní řekl(a)...

Samozřejmě Deslik tu psal o případu nedůležitosti teploměru u staré 2D destilace....
U sofistikované rektifikační kolony je naopak přesný teploměr VHODNĚ umístněný(před primární chladič v refluxní hlavě,odstíněný ale před refluxem!!)naprostou nutností a přímo jeho měření a regulace dle jeho teploty ovlivnuje aktuálně vytékající hotový destilát!!!

Anonymní řekl(a)...

Píšete zde, že u sofistikované rektifikační kolony je naopak přesný teploměr VHODNĚ umístněný naprostou nutností a přímo jeho měření a regulace dle jeho teploty ovlivnuje aktuálně vytékající hotový destilát. Ptám se tedy, u 2D bez rekt.kolony ale s tímtéž teploměrem a sofistikovanou regulací se nedá ovlivnit aktuálně vytékající destilát???

Anonymní řekl(a)...

Ještě k předchozímu příspěvku...mám dvouplášť plněný vodou, přetlakový, měděný kotel 110 ohřívaný 2x4,5kW, s klobouku spojovací trubka do chladiče. Soustava je osazena čidly teploty a to v ohřívací vodě, klobouku a u vstupu do chladiče, dále dvěma čidly na chladiči. Reguluje se dle teploty u vstupu do chladiče s podporou teplot ve vařáku a klobouku(to jen pro to, aby regulace mohla v předstihu reagovat na zpoždění soustavy) s přesností +-0.5stupně. Při destilaci hotového destilátu z lutru jedu jen na 40% příkonu a ten s ubývajícím ethanolem v kotli klesá až na hodnotu kolem 5%.Od tohoto okamžiku zvedám teplotu na 85 stupňů a ochutnávám zda je výsledek "vhodný" pro použití.

magic řekl(a)...

Dobrý den,z některých obrázků je vidět,že např.rtuťový,nebo lihový teploměry zabudovaný před chladičen jsou zality jen nějakým lepidlem,silikonem,nebo jak se tam ten křehký teplomět zabuduje,aby ten tlak vydržel a nevystřelil.Poton mě napadá teploměr,co je na udírnách,ten drží sroubek v redukci.Dík za radu. magic480@seznam.cz

Anonymní řekl(a)...

Kristova noho...hlavně žádné lepidlo! Teploměr se dává jako všude jinde v jiných systémech do jímky! U Cu destilátoru do Cu trubičkové jímky zaletované bezolovnatou pájkou.U nerezu do derezu zavařeného TIG.

Anonymní řekl(a)...

No já bych zrovna klasické uzavřené teploměrné jímky u „amatérských aparátů“ nepoužíval (záleží také na velikosti zařízení), stačí „přiletované“ otevřené Cu, nebo nerez trubičky patřičného průměru, "zvenčí" opatřené odpovídající „převlečnou maticí“. Potom k "utěsnění" stačí teflonová páska.

Anonymní řekl(a)...

Mám dotaz na správné umístění teploměru a použitelnost naměřených hodnot.
Jak jsem již uváděl výše, mám teploměr (lihový kotlový) umístěný v trubce ve vzdálenosti 10cm od hlavy kotle. K chladiči pokračuje od teploměru trubka ještě 70cm dlouhá.
Při 1D začalo kapat, když teploměr ukazoval zhruba 70 stupňů, během celé destilace teplota držela na 96 stupních. Při 99 stupních už klesala koncentrace pod 30%, při 102 jsem končil na 20%.
Naměřené hodnoty nesouhlasí s hodnotami uváděnými ve zde uváděných návodech.
Počítají návody s měřením nad lutrem/kvasem,nebo až u chladiče?
Děkuji, Ondra

Anonymní řekl(a)...

Nebudu se tedy řídit absolutními hodnotami, zde na Deslik uváděnými, budu vycházet z toho, že teplota při pálení jádra je poměrně konstantní a jak se zvedne cca o 5 stupňů a klesne lihovitost, tak končíme.
Jak u 1D tak i u 2D.
Je tahle moje myšlenka použitelná?
Děkuji předem za reakce, Ondra

Anonymní řekl(a)...

Dobrý den, já mám teploměr umístěný v nejvyšším bodě před chladičem a musím dát za pravdu Deslikovi, že jím uváděné teploty souhlasí...
S.

Anonymní řekl(a)...

Dobrý den chtěl bych se zeptat jestli mi bude postačovat rtuťový teploměr s dělením 0.5C pro řízení refluxu? Děkuji za radu moc si tohoto blogu cením.

Deslik řekl(a)...

Dobrý den,
dělení teploměru neni kritériem, spíše odečítatelnost (nejmenší možná odečtená hodnota), která je většinou přinejmenším dvakrát lepší než dělení.
Tak či onak 0,5 °C je zcela dostatečné. Spíše se zaměřte na vhodné umístění a kvalitní osazení, jen tak zaručíte věrohodnost odečtené hodnoty.
Mnoho zdaru.

Anonymní řekl(a)...

pálence zdar. aparát mám celonerezový jak mám zabudovat teploměr? do zavařené z jedné strany zaslepené slabostené tubičky(jímky? nebude teplota odlišná když teploměr nebude v přímém kontaktu s paramy? děkuji za rady

Deslik řekl(a)...

Zdar i Vám,
pokud bude trubička slabostěnná, jak popisujete, bude přenos tepla dostatečně rychlý a teploměr bude kopírovat změnu teplot par velmi věrohodně. Pro jistotu dejte do jímky teploměru před jeho zasunutím, pár kapek nevysychavého oleje (silikonového), aby byl přenos tepla ještě lepší.
Vrcholem přesnosti měření, je určitý sklon jímky proti směru proudění par a použití přesného teploměru s malou setrvačností.. :-)
Mnoho zdaru.

Anonymní řekl(a)...

Díky za radu. Jaký sklon jímky či teploměru by měl být vůči ose proudění par? Přemýšlím zda nemám použít teploměr se zábrusem a v místě měření zabudovat kužel s nějakou převlečnou maticí. Moc díky za radu ještě pár týdnů a mám hotovo zatím sice bez náplavové kolony ale foto zašlu. ještě jednou díky

Deslik řekl(a)...

Dobrý den,
ideální je 45 °, ale v podstatě jakýkoliv sklon Vám zaručí, že páry zalezou i do návarku a přesnost měření je vyšší. Je to ale jen kosmetika.
Zábrus je doslova bomba. Pokud máte tu možnost, neváhejte ani minutu. :-)
Mnoho zdaru.

Anonymní řekl(a)...

Dobrý den, co brání použít přímo vložený lihový teploměr přímo do měřených par bez uzavřeného pouzdra?Děkuji

Deslik řekl(a)...

DD,
určitou roli zde hraje možnost výměny teploměru za provozu (při poruše), ale většinou jde pouze o utěsnění teploměru.
Mnoho zdaru.

Anonymní řekl(a)...

Pokud chcete levny laboratorni teplomer, tak ja pouzivam uspesne tento typ..

http://dx.com/p/pt-2-portable-1-7-digital-lcd-multi-thermometer-w-stainless-steel-sensor-probe-white-1-x-aaa-149102

za tri kila nekoupite ani ten grilovaci u nas..
Tohle vam dojde do schranky za cenu kterou vidite..

Pokud schanite termostat z nastavitelnym max min a alarmy a malou hysterezi, pripadne PT 100 sondy za cenu digitalek na trznici..
take zde.

http://dx.com/p/e5en-yr40k-3-digit-led-digital-temperature-controller-thermostat-ac-220v-101146

http://dx.com/p/c700-ssr-output-temperature-controller-black-149595

http://dx.com/p/pt100-professional-thermocouple-sensor-probe-cable-1-77m-135064

Ja pouzivam na kontrolu v refluxu tento.
http://dx.com/p/3-digit-2-0-screen-digital-thermometer-panel-purple-grey-156919

Anonymní řekl(a)...

Tak sem si tam zalistoval a kdybych si mel vybrat, tak z alarmem tento..

http://dx.com/p/1-6-lcd-digital-display-thermometer-timer-alarm-w-probe-cable-white-173986

Václav řekl(a)...

Na základě výše uvedeného doporučení jsem objednal z Číny digitální teploměr http://dx.com/p/1-6-lcd-digital-display-thermometer-timer-alarm-w-probe-cable-white-173986, měl jsem lepší představu o jeho činnosti.Má dělení jen po 1°C, pomalu reaguje na změny teploty s důvodu velké hmoty čidla,při 0°C má chybu plus 3°,při 36,5°C chybu plus 1,5°C a při 100°C je bez chyby, nemá vypínač. Hodí se na jiná měření v kuchyni. Objednám si nějaký vhodnější. Václav

Anonymní řekl(a)...

Dobrý večer...prosím o radu jak výkonnou spirálu použít pro ohřev cca 75l dvouplášťového kotle? Vše z nerezi, náplň mezipláště bude voda.
Bude stačit 4kW spirála s regulátorem jako např tady http://www.thermis.cz/soubory/pdf/h1-topna-telesa-s-regulaci.pdf ??

Anonymní řekl(a)...

Zdravím na 75l 4kw vystačuje, ale při plném naplnění bude trvat asi 90 minut než začné téci.

Anonymní řekl(a)...

Dobry vecer, mohli by ste mi prosim vas poradit ohladom vlozenia teplomera co najbizsie k chladicu. Teplomer uvazujem DET3R, ktory ma dlzku snimaca 105 mm. Kedze sa jedna o tenku rurku s vnutornym priemerom 16mm je mozne tam dat Tcko a z jednej strany bude privod, do spodu pojde na chladic a oproti privodu by som pichol snimac do jimky? Nebude jimka dost siroka a nebude branit prudiacemu mediu? Alebo pichnut len holy snimac a nejak ho utesnit? Inak co sa tyka priemeru rurky od klobuka kotla aky by ste odporucili priemer? Co sa tyka chladica ten isty priemer alebo sa moze priemer zmensit. Dakujem

Anonymní řekl(a)...

Dobry den

chcem do svojej aparatury doplnit teplomer a podla informacii ktore som sa docital na destiku je najvhodnejsie miesto u kolony s deflegmatorem teste pri vstupe to chladica.
Nie som si ale uplne isty ci som to spravne pochopil a preto sa chem spytat nez teplomer namonujem na svoju aparaturu na jeho spravnu polohu.
Aparatura pozostava zo 120 litroveho kotla z nerezu o priemere 54 cm ktory je ukonceny 40 cm vysokym deflegmatorem z nerezu o premere asi 16 cm (deflegmator ma dva priemery jeho spodna cast je vysoka 13 cm a ma priemer ako kotol a zvysna cast je vysoka 27 cm a ma priemer len 16 cm). Stredom deflegmatora ide nerezova trubka do spodnej casti kotla v ktorej sa nachadza oska na elektricke miesanie, S deflegmatora ide cez koleno pod uhlom asi 35 stupnom medena trubka s priemerom 3,5 cm o dlzke asi 2.8 m. Cez koleno je spojena s medenou trubkou chladica s priemerom asi 2.3 cm ktora kolmo klesa do chladica s objemom 200 litrov cez ktory preteka voda.
(privod studenej vody je v dolnej casti a z boku ale z dovodu zamedzenia premiesania studenej vody z teplou vodou je privod nasmerovany smerom dolu v strede chladica. vyvod teplej vody sa nachadza 5 cm od vrchnej casti chladica o dost velky na to aby sa nezahlcoval odtekajucou vodou. Medena trubka chladica je stocena do priemeru 38 cm a vyska vsetkych zavitov je asi 70 cm. pocet zavitou si uz nepametam.
Vytok z chladica nie je medeny ale je z nerezu a nachadza vo vyske 1 m vlastne ide o vysku v ktorej na zaciatku sustavy zacina deflegmator toho vacsieho priemeru alebo kde sa nachadza horna cast kotla.
Chcel som teplomer umiestnit do deflegmatora do hornej casti ale tam by som asi nenameral co potrebujem a preto uvazujem ze ho skusim namontovat do horneho kolena medenej trubky o premere 3,5 cm ktore je 45 cm nad hladinou chladica. Nachadza sa sice 226 cm od zeme ale v tomto bode by mala byt teplota najzaujimavejsia.
Trafil som spravne alebo mi poradite v hodnejsie miesto ?
Vopred dakujem za informacie.
s pozdravom Petr

Anonymní řekl(a)...

Ahoj všichni
Měří někdo teplotu par v kotli před vstupem do deflegmátoru, nebo na tom nezáleží a důležitá je až v hlavě kolony.
Děkuji
Pavel

Anonymní řekl(a)...

Zdravím
Je možné umístit jen orientační teploměr takto na přestupník před chladič?

http://img24.rajce.idnes.cz/d2402/13/13726/13726140_2e1e86521f5e7f93708c86dc86990eb2/images/Beznzvu.jpg?ver=0

Děkuji

Anonymní řekl(a)...

Jako orientační ano, ale bude skreslovat. Když teploměr, tak ať měří to co má! Ne teplotu přestupníku, ale páry v přestupníku.

Anonymní řekl(a)...

Mohl bych se zeptat, jakým způsobem instalujete vpichový teploměr do destilky aby neunikaly páry? Díky za odp.

Anonymní řekl(a)...

Ahoj , já to mám vyřešené přes korkový špunt - předvrtat menším vrtákem o cca 0,2-3mm než je průměr jehly teploměru nebo propíchnout rýsovací jehlou/hřebíkem. A může to také sloužit jako tlaková pojistka, jak bylo již psáno před nějakou dobou tady na fóru.

Vláďa

Anonymní řekl(a)...

Nějak si to nedokážu představit. Tu dírku máš v kork. špuntu a v ní vraženou tu jehlu? A ten špunt máš jen tak vraženej do díry v poklici? Nevyletí? Nebo je nějak zajištěný? A má se ten špunt dát přímo do reakčního členu?
Krajíc

Anonymní řekl(a)...

Přesně jak píšeš - dírka v korku a v ní vražený teploměr. Tím, že je dírka o chlup menší než průmer teploměru to korek krásně utěsní. Já sice nepoužívám jehlový teploměr ale skleněný, ale princip utěsnění je stejný, rozdíl je jen v průměru. K tomu umístnění na koloně - mám jednoduchou kolonu bez rektifikace a teploměr je umístněný na výstupu z klobouku/poklice kde mám Cu t-kus. V průchozím směru je zeshora zašpuntovaný korkem s teploměrem (jako demižón, jen rukou zamáčknutý aby to těsnilo, ne "na krev"), zespodu přidělaný na klobouk a odbočkou odchází páry do přeskupníku a dál do chladiče. Špička teploměru je umísněná přímo doprostřed průchodu páry aby měření teploty odpovídalo co nejvíc realitě. Dále destilační kolona není tlaková nádoba/"papiňák", var kvasu musí probíhat při atmosférickém tlaku, jak psal Rafael nebo Deslik - průchodu par z kotle až na konec chladiče nesmí nic bránit, t.j. "musí to jít profouknout ústy". Jinak se ti zvyšuje bod varu obsahu kotle a odpařuje se ti víc nežádoucích látek než by jsi chtěl(výševroucí látky). S tou tlakovou pojistkou jsem to myslel tak, že v případě zpěnění kvasu při vaření může pěna sebou vzít také nějaké pevné části(slupky, pecky,... podle toho co budeš pálit) co ti mohou ucpat kolonu a jelikož korkový špunt není vražený "na krev", tak ho může přetlak uvolnit/vytlačit a nedojde k poškození kolony a újmě obsluhy. Ohledně umístnění teploměru záleží na konstrukci kolony, ale do reakčního členu bych ho nedával. Neznám tvou konfiguraci, ale dal bych ho spíš na začátek přeskupníku, do místa přechodu reakčního členu/deflegmátoru do přeskupníku.

Vláďa

Anonymní řekl(a)...

Jasně T-kus!!! Super nápad, to použiju, díky :o) Já budu pálit jen jablečný víno a aparát si teprve budu dělat podle mustru "Aparárt Adam" ze zavařovacího hrnce. Takže teď shromažďuju informace o výrobě poklice s RČ a ten nápad s T-kusem je perfektní. Taky vymýšlím, jak naplnit RČ mědí.
Krajíc

Anonymní řekl(a)...

Jestlipak by mohl být přítlačný teploměr? Nemusela by být jímka apod, dal by se přichytit kamkoliv.

Anonymní řekl(a)...

Olouvám se, správně příložný teploměr

Anonymní řekl(a)...

U jednoduché destilace, může být teploměr umístěn v podstatě kdekoliv. Jde jen o orientační a hrubé měření a každý se s tím časem naučí pracovat.

V praxi jde hlavně o to aby se poznal začátek, nebo přibližování se začátku varu, aby se vhodně upravil tepelný příkon. Ať vařák nevypění, nevyrazí se těsnění, neucpte se odvod pár, u 2D nekontrolovaně nepřeběhne předkap atd.
Takže já osobně jsem používal teploměr k tomu. A taky jako takovou pojistku ke konci destilace.
(Jednou jsem nemohl kvůli řízení moc ochutnávat, věřil jsem lihoměru, ale tomu se posunula ta papírová stupnice, ukazoval špatně a výsledkem bylo, že cca 130l kvalitního švestkového lutru muselo jít na rektifikaci na líh...).
*
Ještě doplnění:
Při jednoduché destilaci se po velmi krátké době všechny komponenty prohřejí a mají víceméně stejnou teplotu.
Ale pokud se používá nějaký razantní a rychlý způsob ohřevu, nebo lépe napsáno předohřevu, může být na zjištění teploty údaj teploměru umístěného někde nahoře před chladičem už pozdě!

Proto v těch případech velmi doporučuji umístění teploměru ve víku vařáku. Nebo na něm přiloženému - to úplně stačí. Jímka mi v tom případě přijde jako zbytečná díra do víka.

Rafael.
́
P.S. citát: V jednoduchosti je síla.

Anonymní řekl(a)...

Ano měl jsem na mysli klasickou 1D a 2D destilaci. Vím, že jednoduchá věc funguje řekl bych bez potíží. Děkuji Vám.

Anonymní řekl(a)...

na profi pálenici z maďarska používají vpichovací teploměr TFA Dostmann LT-101, dá se koupit za 720kč

https://www.conrad.cz/p/vpichovaci-teplomer-tfa-dostmann-lt-101-teplotni-rozsah-40-do-200-c-typ-senzoru-ntc-101352

vrtnout dírku kam je třeba, zatěsnit silikonovou zátkou, propíchnout teploměrem a mělo by to být ok

odkaz na pálenici
https://medenepalenice.cz/cs-cz/destilacni-oristroj-s-rektifikacni-kolonou-profi

Anonymní řekl(a)...

silikonové zátky
https://www.thermofisher.cz/produkty/zatka-silikonova-8-12-mm-vyska-20-mm

sawe řekl(a)...

Zdravím, chci si pořídit místo zavařovacího hrnce, smaltovaný kotel 60l už mám domluveno u klempíře měděný klobouk a chci si na klobouk přidělat teploměr, ale nevím ještě jaký, poraďte. Anebo kde teploměr přidělat?
Doufám že se to može ve smaltovaném kotly vařit?


Počet zobrazení stránky

Seznam posledních článků:

Seznam posledních komentářů: