Deroyovův uzávěr

     Větší výrobci ovocných vín mívají své vinopalny v jednoduchých kolnách. Tak shlédl jsem vinopalnu velké moštárny firmy Perier & Toufflet v Mesnil Guillaume u Lisieux. V jednoduché kolně byly postaveny 4 asi pětihektolitrové destillační stroje firmy Egrot s dvojitým kolem a přímým topením (obr. 1.). 
      Přístroje sestávaly z předehřivače, kotle, rektifikační koule a chladiče. Rektifikační koule jest usazena na chladiči, což má tu výhodu, že při plnění kotle nepřekáží, a helmice se může pohodlně odšroubovat aniž jest třeba rektifikační koulí pohnouti. Uvnitř rektifikační koule (obr.2.)...


     ...jest ještě jedna menší koule, kterou prochází vlažná voda a vylévá se horem přes kouli vnější. Aby se voda na vnější kouli stejnoměrně rozdělovala, potáhne se tato hrubým plátnem. Vypařováním vody na vnější kouli docílí se značného ochlazení lihových par. Lihové páry vnikají do prostory mezi vnější a vnitřní koulí, voda a přiboudliny se srážejí a tekou zpět do kotle; čisté lihové páry procházejí pak rourou v předhřívači, čímž se víno částečně ohřeje, nežli se do kotle vpustí, a konečně schlazují se lihové páry v závitech chladiče na kapalný destilát. Dle sdělení majitele pracují přístroje tyto velmi uspokojivě a i při použití slabého petit cidre lze prvním vypálením dosáhnouti 70—80% líhu.

      Na své studijní cestě viděl jsem jen Egrotův přístroj v činnosti, oblíbenějšími a velmi rozšířeny jsou však přístroje Deroyovy.

   Destilační přístroje Deroyovy vyznamenávají se velmi účelně sestrojeným dvojitým hydraulickým uzávěrem, čímž uspoří se obtížné a nespolehlivé utěsňování poklopu (helmice) gumovými neb jinými těsnicími kroužky. Obr. 3. znázorňuje schematicky zařízeni vodního uzávěru Deroyova.


     Okraj helmice 3. zasahuje do vody vnějšího žlábku A. Žlábek ten doplňuje se stále teplou vodou přitékající na helmici z chladiče, chladíc helmici, čímž tato působí jako rektifikátor a přebytek vody odtéká přepadni rourou 2. Vnitřní obruba helmice zasahuje do druhého vnitřního žlábku B, který se doplňuje vodou kondensovanou na vnitřních stěnách helmice a přetéká zpět do kotle. Tímto důmyslným zařízením jest vnější vodní uzávěr vnitřním uzávěrem od lihových par úplně oddělen a vodní páry, obsahující sice něco líhu, které se uvnitř na helmici srážejí, stékají zpět do kotle, takže ztráta líhu jest tímto závěrem naprosto vyloučena.
      Pro výrobu lihovin z jablečníku, vína hruškového anebo k pálení odpadků při výrobě jablečných vin užívá se nejvíce přístrojů, znázorněných na obr. 4.-7.


      Obraz 4. představuje menší destilační přístroj s míchadlem, čímž umožněno i husté tekutiny (kvasnice, matoliny) bez připálení destilovati. Kotel (1.) se nejdříve naplní až do V5 Obsahu k destilaci určenou tekutinou (moštem, kvasnicemi a pod.), pak přiklopí se helmici (3.), ta spojí se rourou (6.) s chladičem (8.) a konečně rozdělá se pod kotlem oheň. Jakmile se tekutina počne vařiti, stoupají liliové páry smísené s parami vodními podél stěny helmice k spojovací rouře, jak na obr. 3. šipkami jest naznačeno, jelikož jest však helmice částečně chlazena vodou přitékající zvolna z chladiče kohoutem (10-), srážejí se na víku z velké části vodní páry a do chladiče přecházejí jen koncentrované lihové páry. Čím více vody necháme kohoutkem (10.) na víko přitékati, tím koncentrovanějšího destilátu získáme. Přístrojem tím dosáhne se tedy již při prvním pálení líhu o 50 až 60 procent, k docílení ještě silnějšího líhu lze první destilát znovu přepáliti. Husté tekutiny (jako kvasnice a matoliny) musí se míchati míchadlem. (17.) Výpalky vypouštějí se z kotle kohoutkem (16.). Podobně jest zařízen i převozný přístroj destilační, kterého užívají kočovní destilateři (obr. 5.)      Obraz 6. znázorňuje přístroj destilační bez míchacího ústrojí a s deflegmační čočkou pro výrobu zvláště jemných destilátů z jablkových a hruškových patoků (petit cidre). Přístrojem tím lze již při první destilaci získati silného líhu, třeba k pálení upotřebené víno mělo jen málo liliu. I v tomto případě možno přítokem vody na rektifikační čočku a na víko přesně regulovati stupeň líhu, kterého hodláme dosáhnouti.
      Obr. 7. znázorňuje větší destilační přístroj se zděným topeništěm a předhřívačem. Jablečné víno plní se v něm nejdříve do předhřívače a ohřívá se lihovými parami první destilace. Když jest první kotel vypálen, vypustí se výpalky kohoutem (15.) a předhřáté víno pustí se kohoutem (18.) do kotle a předhřívač (16.) plní se čerstvým vínem. Tím se práce velmi urychlí a uspoří se mnoho na palivu. Větší přístroje firmy Deroy jsou zařízeny na parní topení, mohou se vyprazdňovati překlopením kotle atd.; firma vyrábí i převozné přístroje s malým parním kotlem na topení parou atd.

RafaelVaše zkušenosti...

3 komentáře:

Anonymní řekl(a)...

Krásná ukázka z historie Palírnictví, tentokrát z Francie.
Vždy mne potěší obrázky (či fota) dokonalého zpracování aparatur, i když ještě "technicky méně vyspělého destilatérství". Díky za toto Dědictví otců a dědů. I zde je vidět, že i na méně dokonalé aparatuře, šlo vyrobit dobrý až výborný výrobek a je zde vidět snaha, o minimalizaci ztrát a možnost zpracovat i ty méně povedené kvasy ...

Anonymní řekl(a)...

Potěšilo mně, že se příspěvek líbil. Přímo mně ta doba fascinuje. Dnes se jen opisuje, citují staré práce a vědecké knihy a nic moc "nového" se už nevymyslí...
*
(Jen mi to trvalo protože ten popis vodního uzávěru jsem sliboval už dávno).
*
Co se týká technické úrovně a zdatnosti starých francouzů je, ale ten příspěvek trochu zavádějící. Úmyslně jsem vybral a budu vybírat jen ty "nejprimitivnější" metody, přístroje a postupy. Tak aby byly inspirací a lehce pochopitelné a použitelné pro osobní domácí výrobu a praxi.
Protože už v té době byly známy a použivany složité rektifikační, kolonové přístroje včetně deflegmátorů atd. Jenže mi dostupné obrázky a popisy jsou dost nesrozumitelné a pro podnícení k vlastní výrobě moc nepoužitelné - velmi složité a těžce vyrobitelné.

Rafael.

Anonymní řekl(a)...

Chtěl jsem se zeptat, zdali někdo používá vodní uzávěr. Našel jsem tuším nějakého výrobce z Balkánu, který to používá a nevypadá to vůbec složitě. https://shop24shop.cz/destilatory-palirny/621-medena-palirna-30l-destilacni-pristroj-destilator-kolona.html
Zajímala by mě potřebná výška vodního sloupce v uzávěru, typuji tak 3-5cm.
Kamil


Počet zobrazení stránky

Seznam posledních článků:

Seznam posledních komentářů: